MİKROALBUMİN


Testin Adı : MİKROALBUMİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, bir gecelik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma : İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 24 saatlik idrar <30 mg/gün Bir gecelik idrar <20 mg/gün Spot idrar <30 mg/g kreatinin
Çalışma Yöntemi : İmmüntürbidimetrik
Kullanımı : İdrardaki albumin düzeyini gösterir. Böbrek hastalıkları için erken bir gösterge olduğundan, özellikle diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde değerlidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :