METOTREKSAT


Testin Adı : METOTREKSAT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Numune alındıktan sonra en kısa sürede plazması ayrılarak, soğuk ortamda ve karanlıkta laboratuvara gönderilmelidir. Düşük doz ilaç kullanımından (IV ve ya PO) 0,5 ve 2 saat, yüksek doz infüzyonda
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 4-6 saatte 50 mg/m2-15 g/m2 doz IV infüzyon şeklinde uygulandığında; Terapötik konsantrasyon 24. saatte 5,0-10,0 µmol/L 48. saatte 0,5-1,0 µmol/L 72. saatte <0,2 µmol/L Toksik konsantrasyon 24. saatte >10,0 µmol/L 48. saatte >1,0 µmol/L 72. saatte >0,2 µm
Çalışma Yöntemi : İmmunassay
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :