METHEMOGLOBİN


Testin Adı : METHEMOGLOBİN
Sinonim : MetHb; HbM
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Heparin'li tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <%1,5
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı veya hemolizli olması
Lab. Kodu :