METANEFRİNLER (PLAZMA)


Testin Adı : METANEFRİNLER (PLAZMA)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Cuma saat 17.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma (Numune alındıktan hemen sonra plazma hemoliz edilmeden ayrılmalı ve dondurularak saklanmalıdır. Numune dondurulmuş olarak gönderilmelidir)
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : LC MS/MS
Kullanımı : Feokromasitoma tanısında kullanılır. Plazma metanefrinlerinin feokromasitoma tanısı için sensitivitesi %97, spesifitesi ise %90’dır. Tarama testi olarak spesifitesi yüksek olan idrar metanefrinleri ve katekolaminleri kullanılırken, yüksek riskli hastalard
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :