METANEFRİNLER (İDRAR)


Testin Adı : METANEFRİNLER (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : 6N HCl üzerine toplanmalıdır. Asetik asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfet
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :