MELAS SENDROMU


Testin Adı : MELAS SENDROMU
Sinonim : Mitokondriyal miyopati, A3243M mutasyonu, t(RNA)Leu (UUR )mutasyonu,
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR-RFLP
Kullanımı : Başlangıç yaşı 45 yaş altı (genç yaşta felç olarak adlandırılır) olan mitokondrilerdeki DNA ile kalıtılan (=anneden kalıtım) bir hastalıktır. Hastalarda erken yaşlarda gelişim normaldir, bunu ilerleyici ensefalopati izler. Hastalar 40 yaşından önce sempto
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :