MDR1 MUTASYONU


Testin Adı : MDR1 MUTASYONU
Sinonim : Çoklu ilaç direnci, Multidrug Resistance
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : Çoklu ilaç direncine en sık yol açan genetik değişikliktir. MDR1 geni(= plasma glycoprotein, Pgp, ABCB1, ATP-binding cassette sub-family B member 1, PGY1) intestinal epitel, hepatosit, proksimal renal tubular hücre ve kapiller endotel protein sentezlemekt
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :