MATERNAL KONTAMİNASYON ÇALIŞMASI


Testin Adı : MATERNAL KONTAMİNASYON ÇALIŞMASI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 hafta sonra
Numune Türü : Amnion mayi ve anne baba kanı
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Fragman analizi
Kullanımı : Amniyon sıvısı, koryon villus materyali ya da fetal kan örneği alınması sırasında anneye ait doku da çalışılacak fetüs materyaline karışabilir. Bu durumda çalışılan materyalin gerçekten çocuğa ait olduğunun anlaşılması için matarnal kontaminasyon çalışmas
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :