MARKER KROMOZOM İDENTİFİKASYONU


Testin Adı : MARKER KROMOZOM İDENTİFİKASYONU
Sinonim : Multiprobe FISH sentromer, marker kromozom tayini
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Dismorfik bulgu, konjenital malformasyon, büyüme ve gelişme geriliği, mental ve motor retardasyon, infertilite, kötü obstetrik öykü, üç ya da daha fazla gebelik kaybı, ailede kromozom anomalisi varlığı nedenleriyle kromozomlardaki sayısal ve yapısal değiş
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :