MARFAN SENDROMU


Testin Adı : MARFAN SENDROMU
Sinonim : FBN1geni mutasyonları
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 ay sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : DNA dizi analizi
Kullanımı : Marfan sendromu (MFS), prevalansı en az 5000’de 1 olan, majör klinik bulguları uzun boy, araknodaktili, eklem hipermobilitesi, lens subluksasyonu ve mitral valv prolapsusu olan, otozomal dominant geçiş gösteren genetik bir hastalıktır. Çeşitli tanı yöntem
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :