MAKROPROLAKTİN TARAMASI


Testin Adı : MAKROPROLAKTİN TARAMASI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : PEG çöktürme + ECLIA
Kullanımı : Prolaktinin, IgG’ye bağlı olarak bulunan ve fizyolojik olarak inaktif olan formudur. Toplumda akroprolaktin görülme prevalansı %1,5 olmasına rağmen, hiperprolaktinemisi olanlarda bu rakam çok daha büyüktür. Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında makroprolakt
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :