LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA


Testin Adı : LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA
Sinonim : LA-DVV; dRVVT testi; Dilute Russell viper venom time
Çalışma Zamanı : Çarşamba, cumartesi
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Antikoagülan kullanımının test sonucunu etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör. fenotiazinler ve kardiyak
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :