LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA


Testin Adı : LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA
Sinonim : dRVVT tarama ve doğrulama testi, Hegzagonal fosfolipid nötralizasyon testi
Çalışma Zamanı : Çarşamba, Cumartesi
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma (Soğuk ortamda gönderilmelidir. Bk. Ek C) Lupus Antikoagülan Tarama testi Pozitif bulunursa yapılır.
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Lupus antikorlarının varlığının doğrulanmasında kullanılır. Değerlendirilme yapılabilmesi için doğrulama testi tarama testi ile birlikte istenmelidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :