LÖSEMİ PANELİ


Testin Adı : LÖSEMİ PANELİ
Sinonim : Lösemi paneli
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 15.00
Numune Türü : EDTA’lı veya heparinli tam kan, EDTA’lı veya heparinli kemik iliği, taze lenf nodu, BOS, bronkoal ve olerlavaj mayi, vücut sıvıları, taze dalak dokusu, kök hücre
Numune Kabı : Mor (EDTA’lı) veya yeşil (heparinli) kapaklı tüp, jelsiz düztüp (mayi)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Flow cytometry
Kullanımı : Lösemi ve lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Pıhtılı ör nekler ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü
Lab. Kodu :