LÖKOSİT (BOS)


Testin Adı : LÖKOSİT (BOS)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : BOS
Numune Kabı : Jelsiz steril tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : SSS hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :