LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ


Testin Adı : LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim : LAP; LAP skoru; LAPA; Nötrofil alkalen fosfataz
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Heparinli veya düz kandan taze olarak lam üzerine yapılmış 8-10 yayma preparatı (parmak ucundan yapılacak yaymalar da kullanılabilir)
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : %30-140
Çalışma Yöntemi : Özel boyama + mikroskobik inceleme
Kullanımı : KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksi yonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakteriy
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan tüpten veya uzun süre beklemiş kandan yapılan yaymalar
Lab. Kodu :