LİZOZİM


Testin Adı : LİZOZİM
Sinonim : Muramidaz
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 9,6-16,8 mg/L
Çalışma Yöntemi : RID
Kullanımı : Granülosit ve monosit turnoverının göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı bö
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :