LİZİN


Testin Adı : LİZİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 14.0
Numune Türü : Heparinli plazma, spot idrar, BOS. Hastanın doktoru tarafından doldurulacak bir bilgi formunun veya hastanın anamnezinin numune ile beraber gönderilmesi gerekmektedir.
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp (plazma), jelsiz düz tüp (BOS)
Numune Alım ve Taşıma : Plazma numunesi yetişkin ve çocuklar da 12 saatlik, bebeklerde ise en az 4 saatlik açlık sonrasında alınmalıdır. Numunede hemoliz ve fibrin bulunmamalıdır. Numuneler dondurularaksaklanmalı ve mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir.Spot idrar dondu ru la ra
Hastanın Hazırlanması : Amino asit lerin sirkadien ritmi vardır. Sabahları en düşük, akşamüstü ise en yüksek düzeylerde bulunurlar. Ayrıca test öncesinde alınan protein miktarı da çok önemlidir.
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Aminoasidopatilerin tespit ve takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin hemoliz veya fibrin içermesi ve soğuk ortamda laboratuvara ulaştırılmaması
Lab. Kodu :