LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1


Testin Adı : LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1
Sinonim : LKM-1
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün
Numune Türü : Serum
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : IFA
Kullanımı : Liver/kidney mikrosomal antikor (LKM) hepatitlerin birçok türünde sıklıkla bulunmamakla birlikte hastalığın sınıfl andırılmasında yararlanılır. LKM-1, tip II otoimmün hepatit ve hepatit C enfeksiyonlu hastalarda; LKM-2, tienilik asitle indüklenmiş hepatit
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :