LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ


Testin Adı : LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 11.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : L. Monocytogenes özellikle menenjit, ensefalit ve/veya septisemiye neden olan bir enfeksiyondur. Gebelerde de plasentayı geçebildiğinden plasentit, amniyonit, fetüs enfeksiyonu abortusa yol açabilmektedir. İnkübasyon dönemi bilinmemektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :