LİPOPROTEİN (A)


Testin Adı : LİPOPROTEİN (A)
Sinonim : Lp (a)
Çalışma Zamanı : Her gün (Test İstanbul şubesinde çalışılmaktadır. Şubeye ulaştıktan sonra işleme alınır.)
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir
Hastanın Hazırlanması : 10 saatlik sabah açlığı gerekmektedir.
Biolojik Referans Aralığı : <30 mg/dL
Çalışma Yöntemi : İmmünotürbidimetrik
Kullanımı : Lp(a) düzeyinin yüksek olması myokard enfarktüsü, felç ve koroner arter hastalığı için riski arttıran bir faktördür. Ayrıca kontrolsüz diabet ve ağır hipotiroidizmde de Lp(a) düzeyi artabilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :