LİPİD ELEKTROFOREZİ


Testin Adı : LİPİD ELEKTROFOREZİ
Sinonim : Lipid elektroforezi
Çalışma Zamanı : Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum, EDTA’lı plazma
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), mor kapaklı tüp (EDTA’lı plazma)
Numune Alım ve Taşıma : Numune alınması için 12-14 saatlik açlık gereklidir
Hastanın Hazırlanması : Testten önceki son 2 hafta normal bir diyet uygulanmalıdır. Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Elektroforez
Kullanımı : Serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :