LEVETIRACETAM


Testin Adı : LEVETIRACETAM
Sinonim : Keppra
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Serum levetiracetam düzeyi için terapötik sınır tam olarak belirlenmemiştir.Nöbet kontrolü için tavsiye edilen terapotik aralık 3-34 μg/mL’dir. Levetiracetam düzeyinin renal fonksiyonlardan etkileneceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :