LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI


Testin Adı : LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI
Sinonim : L/S oranı; Amniyotik sıvı fosfolipidleri
Çalışma Zamanı : Her gün (numune gönderilmeden bir gün önce laboratuvara haber verilmelidir)
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 16.00 (önceden haber verilirse aynı gün saat 17.00)
Numune Türü : Amniyon mayi
Numune Kabı : Jelsiz düz tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : İnce tabaka kromatografisi
Kullanımı : Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır. L/S oranının 34. gebelik haftasından sonra artmaya başladığından, hastanın gebelik yaşı dikkate alınarak sonuç değerlendirilmelidir. L/S çalışmasındaki matür sonuçların prediktif değeri %95-100
Num. Kabul Etmeme Nedeni : İkterik veya hemorajik örnekler, numunenin maternal idrar veya mekonyum ile kontamine olması
Lab. Kodu :