LEPTİN


Testin Adı : LEPTİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : 15 günde bir Çarşamba
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Numune alınmadan önce 10 saatlik sabah açlığı gerekmektedir. Numune ile birlikte hastanın kilo ve boy bilgileri de gönderilmelidir.
Biolojik Referans Aralığı : Leptin düzeyi için vücut kitle indeksi’ne göre referans aralığı verilir.
Çalışma Yöntemi : ELİSA
Kullanımı : Obezite, metabolik sendrom ve infertilite nedenlerinin araştırılması
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :