LENFOMA PANELİ


Testin Adı : LENFOMA PANELİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı veya heparinli tam kan, EDTA’lı veya heparinli kemik iliği tam kan, bronkoalveoler lavaj mayi (BAL)
Numune Kabı : Mor (EDTA’lı) veya yeşil (heparinli) kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Hasta hakkında klinik bilgi, doktorun adı ve telefonu gönderilmelidir.
Biolojik Referans Aralığı : CD 3 (T) %60-85 CD 19 (B) %7-23 CD 4 (Hel per) %29-59 CD 8 (Sup res sor) %19-48 CD 16/56 (NK) %6-29 Aktive T %7-15
Çalışma Yöntemi : Flow cytometry
Kullanımı : İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü
Lab. Kodu :