LEİDEN MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : LEİDEN MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : Faktör V G1691A Mutasyon Analizi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kalitatif real timePCR
Kullanımı : Faktör V kan pıhtılaşmasında görev yapan proteinlerden biridir. Faktör V aktive protein C'nin kofaktörüdür. Leiden mutasyonu FV’i kodlayan genin 1691. pozisyonunda G' nin A' ya dönüşümesi ile ortaya çıkar. Bunun sonunda proteinin 506. pozisyonundaki arjin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :