LEGİONELLA ANTİJEN


Testin Adı : LEGİONELLA ANTİJEN
Sinonim : Legionella pneumophiliaantijen, Legionellozis, Lejyoner hastalığı
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü :
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : İmmunokromatografik membran assay
Kullanımı : Tüm legionella enfeksiyonlarının %80-85’i L.pneumophilia kaynaklıdır ve bu vakaların büyük çoğunluğundan da L.pneumophiliaserogrup 1 sorumludur. Her ne kadar Legionella pnömonisinin tanısında respiratuvar örneklerin yanı sıra serum ve idrar örnekleri de k
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :