LE HÜCRESİ


Testin Adı : LE HÜCRESİ
Sinonim : Lupus erythematosus hücre testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Düz kan (serumu ayrılmadan ve oda sıcaklığında gönderilmelidir), mayi
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (düz kan), jelsiz düz tüp (mayi)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonları ve lupoid hepatitte de LE hücresi %3-9 oranında görülür.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin uygun olmayan tüpe alınması, santrifüj edilmesi, miktarının yetersiz olması ve hemolizli olması
Lab. Kodu :