LAMOTRIGINE (HPLC)


Testin Adı : LAMOTRIGINE (HPLC)
Sinonim : Lamictal
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 14.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :