LAMBDA TOTAL HAFİF ZİNCİR


Testin Adı : LAMBDA TOTAL HAFİF ZİNCİR
Sinonim : Lambda light chain
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 90-210 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa / Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :