LAKTİK ASİT


Testin Adı : LAKTİK ASİT
Sinonim : Laktat; L-laktat
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Oksalatlı plazma
Numune Kabı : Gri kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Hasta en az 30 dakika istirahat etmiş olmalıdır
Biolojik Referans Aralığı : 4,5-19,8 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Enzimatik, kolorimetrik
Kullanımı : Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :