LAKTİK ASİT (BOS)


Testin Adı : LAKTİK ASİT (BOS)
Sinonim : Laktat, L-laktat
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : BOS
Numune Kabı : Jelsiz düz tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Prematüre 10-60 mg/dL <7 gün 10-40 mg/dL 7 gün-1 ay 10-25 mg/dL >1 ay 10-22 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Enzimatik, kolorimetrik
Kullanımı : Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düze yi 35 mg/dL’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :