LAKTAT DEHİDROGENAZ


Testin Adı : LAKTAT DEHİDROGENAZ
Sinonim : LDH; LD; Laktik asit dehidrogenaz
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <3 ay 100-450 IU/L 4-12 ay 100-400 IU/L 1-3 yaş 100-300 IU/L 4-12 yaş 100-250 IU/L >12 yaş 90-240 IU/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, kinetik
Kullanımı : Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösem
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :