LAKTAT DEHİDROGENAZ (MAYI)


Testin Adı : LAKTAT DEHİDROGENAZ (MAYI)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : BOS, mayi
Numune Kabı : Jelsiz düz tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 10-40 IU/L (BOS)
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, kinetik
Kullanımı : İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :