LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ


Testin Adı : LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ
Sinonim : LDH izoenzimleri; LDH izoenzim elektroforezi
Çalışma Zamanı : Çalışma birimi ile görüşün
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : LD1 %17-31 LD2 %35-48 LD3 %15-29 LD4 %4-9,5 LD5 %3-10
Çalışma Yöntemi : Elektroforez
Kullanımı : LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında değerlidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :