KURŞUN


Testin Adı : KURŞUN
Sinonim : Pb
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Cumartesi saat 17.00
Numune Türü : Tam kan,idrar, saç
Numune Kabı : Lacivert kapaklı tüp, jelsiz düz tüp (BOS) (Daha önce hiç kullanılmamış veya nitrik asit ile yıkanmış ve distile veya deiyonize su ile durulanmış tüplerde gönderilmelidir)
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir
Hastanın Hazırlanması : Tüm metal analizleri için, bu analizlere özel “Lacivert Kapaklı” tüplerin kullanılması önerilir. Bu tüplerin temin edilememesi durumunda serum örnekleri için kırmızı kapaklı tüplerle alınan örnekler ve EDTA’lı kan örnekleri için mor kapaklı tüplere alınan
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : AAS-Zeeman, ICP-MS
Kullanımı : Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :