KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ


Testin Adı : KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Kulak akıntısı
Numune Kabı : Transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma : Kulak yolundaki birikinti ve kabukları çıkarmak için ıslatılmış silgeç kullanılmalıdır. Oda ısısında 2 saat, 4° C de 24 saat tutulabilir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Kulakta kaşıntı, ağrı ve akıntı ile kendini gösterebilen, dış ve orta kulak enfeksiyonlarına neden olan başlıca patojenler S. Aureus, S. Pyogenes, S.pneumonia, H. İnfl uenzae, P.Aeuroginosa,M. Catarrhalis, Vibrio alginolyticus, ve nadiren gram negatif bas
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :