KRYOGLOBULİN


Testin Adı : KRYOGLOBULİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Serum (kan alındıktan sonra koagülasyon tamamlanıncaya kadar 37°C su banyosunda bir süre bekletilmeli, daha sonra santrifüj edilerek serumu ayrılmalıdır)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : 4-6 saatlik açlık sonrası numune alınmalıdır
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Presipitasyon
Kullanımı : Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :