KRYOFİBRİNOJEN


Testin Adı : KRYOFİBRİNOJEN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 gün sonra saat 11.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma (kan alındıktan sonra 37°C su banyo sunda bir süre bekletilmeli, daha sonra santrifüj edilerek plazması ayrılmalıdır)
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Presipitasyon
Kullanımı : Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :