KROMOZOM ANALİZİ


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ
Sinonim : Kromozom analizi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Periferik kan ve kord kanı 1-2 hafta, amnion mayi ve korion villus biyopsi örneği 2-3 hafta, cilt biyopsi örneği 3-4 hafta sonra
Numune Türü : Amnion mayi (20 mL), kord kanı (2 mL), periferik kan (5 mL)
Numune Kabı : Kord kanı ve periferik kan için heparinli (yeşil kapaklı) tüp. Korion villus biyopsi materyali ve cilt biyopsi örneği için özel transport medium (laboratuvarımızdan temin edilebilir).
Numune Alım ve Taşıma : Numune almadan önce laboratuvarımız ile temasa geçilmelidir. Numune en geç 24 saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Hastanın Hazırlanması : Bilgilendirilmiş onay formunun doldurulması, “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliği”nin 19.maddesi gereğince zorunlu hale getirilmiştir. Bu formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, yapılacak olan moleküler analiz testine destek olması açı
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Hücre kültürü, mikroskobik
Kullanımı : Kromozom anomalisi şüphesi olan durumlarda, prenatal ve postnatal tanıda kullanılır (Ayrıca Bk. Erken moleküler tanı testi).
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :