KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KANDAN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KANDAN)
Sinonim : Periferik kandan kromozom analizi, Karyotip analizi (periferik kan),Konvansiyonel sitogenetik (periferik kan), Sitogentik inceleme (periferik kan)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, 72 saatlik uyarılmış hücre kültürü
Kullanımı : Kromozomlardaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanmasına olanak tanır. Dismorfik bulgu, konjenital malformasyon, büyüme ve gelişme geriliği, mental ve motor retardasyon, infertilite, kötü obstetrik öykü, üç ya da daha fazla gebelik kaybı, ailede kr
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :