KROMOZOM ANALİZİ (LÖSEMİ, PERİFERİK KANDAN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (LÖSEMİ, PERİFERİK KANDAN)
Sinonim : Lösemide Kromozom Analiz, Lösemide Karyotip analizi, Lösemide Sitogentik inceleme
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 10 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : yeşil kapaklı tüp, heparinle ıslatılmış steril enjektör
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, 24-48 saatlik uyarılmamış hücre kültürü
Kullanımı : Kromozom anomalilerinin bazı lösemi ve lenfoma tipleri için tanısal ya da prognostik önemi vardır. Kromozom analizi ile bu sayısal ya da yapısal değişiklikler saptanabilir. Aynı zamanda, tedavinin ve relapsın izleminde de kullanılır. Kromozom analizi, kli
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :