KROMOZOM ANALİZİ (KORYON VİLLUS BİYOPSİ(CVS) MATERYALİNDEN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (KORYON VİLLUS BİYOPSİ(CVS) MATERYALİNDEN)
Sinonim : Koryon villüs materyalinde Kromozom Analizi, Karyotip analizi (koryon villüs materyali),Konvansiyonel sitogenetik (koryon villüs materyali), Sitogentik inceleme (koryon villüs materyali)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 hafta sonra
Numune Türü : Koryon villüs biyopsi materyali
Numune Kabı : Transport medium içinde
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Sitogenetik, doku kültürü
Kullanımı : Gebeliğin 12. haftasından önce fetusun kromozomlarındaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanmasına olanak tanır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :