KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON MATERYALİNDEN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON MATERYALİNDEN)
Sinonim : Kemik iliği aspirasyon materyalndeni Kromozom Analizi, Karyotip analizi (kemik iliği aspirasyon materyali), Sitogentik inceleme (kemik iliği aspirasyon materyali)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli kemik iliği
Numune Kabı : yeşil kapaklı tüp, heparinle ıslatılmış steril enjektör
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, 24-48 saatlik uyarılmamış hücre kültürü
Kullanımı : Kromozom anomalilerinin bazı lösemi ve lenfoma tipleri için tanısal ya da prognostik önemi vardır. Kromozom analizi ile bu sayısal ya da yapısal değişiklikler saptanabilir. Aynı zamanda, tedavinin ve relapsın izleminde de kullanılır. Kromozom analizi, kli
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :