KROMOZOM ANALİZİ (FETAL KANDAN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (FETAL KANDAN)
Sinonim : Fetal kanda Kromozom Analizi, Karyotip analizi (fetal kan), Konvansiyonel sitogenetik (fetalkan), Sitogentik inceleme (fetal kan), kordozentez materyalinde kromozom analizi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 10 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, 72 saatlik uyarılmış hücre kültürü
Kullanımı : Gebeliğin 20. haftasından sonra fetusun kromozomlarındaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanmasına olanak tanır. Eğer doğum öncesi kromozom analizi endikasyonu yaratan herhangi bir neden [bkz. Kromozom analizi (amniyotik sıvıda)Kullanımı] gebeliğin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :