KROMOZOM ANALİZİ (DÜŞÜK/KÜRETAJ MATERYALİNDEN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (DÜŞÜK/KÜRETAJ MATERYALİNDEN)
Sinonim : Düşük materyalinde Kromozom Analizi, Küretaj materyalinde Kromozom Analizi, Karyotip analizi (düşük/küretaj materyali),Konvansiyonel sitogenetik (düşük/küretaj materyali), Sitogentik inceleme (düşük/küretaj materyali)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 30 gün sonra
Numune Türü : Düşük/ küretaj materyali
Numune Kabı : Transport medium içinde
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, doku kültürü
Kullanımı : Habitual abortus (=tekrarlayan gebelik kaybı=düşük) olgularının %50’sine kromozom hastalıklarının yol açtığı bilinmektedir. Düşük materyalinde saptanabilecek kromozom anomalisi daha sonraki gebeliklerin planlanmasında yol gösterici olacaktır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :