KROMOZOM ANALİZİ (CİLT BİYOPSİ MATERYALİNDEN)


Testin Adı : KROMOZOM ANALİZİ (CİLT BİYOPSİ MATERYALİNDEN)
Sinonim : Cilt biyopsisinde Kromozom Analizi, Karyotip analizi (cilt biyopsi materyali),Konvansiyonel sitogenetik (cilt biyopsi materyali), Sitogentik inceleme (cilt biyopsi materyali)
Çalışma Zamanı : Hergün
Sonuç verme Süresi : 4 hafta sonra
Numune Türü : Cilt biyopsi materyali
Numune Kabı : Transport medium içinde
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, doku kültürü
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :