KAN PH


Testin Adı : KAN PH
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Arteriyel kan alınmalı ve anaerobik şartlarda, soğuk ortamda, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 7,35-7,45
Çalışma Yöntemi : ISE
Kullanımı : Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Beklemiş numune
Lab. Kodu :