KAN KÜLTÜRÜ


Testin Adı : KAN KÜLTÜRÜ
Sinonim : Hema kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1-7 gün içinde
Numune Türü : Kan
Numune Kabı : Özel kan kültürü vasatı
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Kan kültürü almak için endikasyonlar çeşitlidir ve standardize edilmemiştir. Ateş kan kültürü alınmasının en sık nedenidir. Ayrıca üşüme, taşikardi, taşipne gibi kanda mikroorganizma varlığını düşündüren klinik durumlarda, infeksiyöz olmayan nedenlerle aç
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun cilttemizliği yapılmadan veya doğrudan özel besiyerine alınmamış kan örnekleri
Lab. Kodu :